Armwrestling klub Podivín

Vítejte na stránkách AWK Podivín

Pravidla

Pravidla páky ČAPR – zjednodušené!

V den soutěže probíhá registrace (zpravidla hodinu)- Závodník je povinen se dostavit v tomto časovém limitu, zvážit se zaregistrovat a zaplatit startovné. Soutěžící jsou zařazeni do jednotlivých hmotnostních ktg. dle jejich aktuálního stavu, přičemž může soutěžící požádat do ktg, vyšší- v tomto případě musí absolvovat celý turnaj v této ktg.

Pořadatel soutěže má právo měnit ktg. pokud se nezapíše do ktg. Potřebný počet závodníků tj. nejméně 4. Pak má právo ktg. Sloučit do první vyšší, případně rozložit závodníky do ktg. Tak, aby došlo k co nejrovnoměrnějšímu rozložení závodníků do kategorií.

Soutěží se na speciálních stolech ve stoje systém dvojité eliminace – podle rozpisu tzv. pavouků-řídí komisař Soutěžící je povinen se dostavit k zápasu do 30 vteřin od první výzvy komisaře, nedostaví-li se následuje druhá výzva a po 30 sekundách prohrává zápas kontumačně!!! Komisař má právo zápas odložit.

Soutěží se v krátkém rukávu, na soutěžní ruce nesmí být obvazy, bandáže, prstýnky ani jiné ozdoby, dlouhé nehty. Pokud má soutěžící čepici, musí být otočená kšiltem dozadu, aby nedošlo ke zranění soupeře.

U každého zápasu musí být dva rozhodčí: hlavní a pomocný.

Soutěžící položí soutěžní ruku na podložku, druhou rukou se chytne svého madla (během celého zápasu se nesmí madla pustit!) a začne si tvořit vhodný úchop, pokud se během 1 minuty neuchopí rozhodně hlavní rozhodčí o tzv. úchopu rozhodčího – hlavní rozhodčí tvaruje úchop a závodníci se musí naprosto podřídit a nehýbat se!!!

Povel k začátku západu dává hlavní rozhodčí: Ready (připravit se) Goo! Pokud kterýkoliv ze závodníků provede faul zápas je přerušen. Pokud jeden závodník dostane dvakrát faul prohrává zápas!!!

Seznam faulů:

 • neuposlechnutí rozhodčího při tvoření úchopu (opakované zalamování  zápěstí) rozhodčí uděluje nejdříve napomenutí, pak následuje faul.
 • Slovní napadení rozhodčího, nebo soupeře (nadávky, gesta.) – faul
 • Fyzické napadení rozhodčího, nebo soupeře – DISKVALIFIKACE
 • Nadzvednutí lokte z podložky – faul
 • Sjetí lokte z podložky – faul
 • Puštění se madla – v prohrávající pozici – faul, ve vyhrávající napomenutí, pokud nedojde k nápravě – faul
 • Zvednutí obou nohou ze země – faul (jedna noha musí být vždy na zemi)
 • Dotyk ruky + ramene při zápasu – faul
 • Předčasný start – napomenutí pak už faul
 • Evidentní snaha o neuchopení se, nebo snaha zdržovat – faul
 • Přesáhnutí hlavy nebo těla v průběhu zápasu za půlící čáru soupeře – faul
 • Nebezpečná poloha – rozhodčí slovně upozorní pokud nedojde k nápravě – faul
 • Nebezpečná poloha – rozhodčí slovně upozorní pokud nedojde k nápravě – faul
 • Obě ramena pod stolem – faul
 • Bezdůvodné ukončení zápasu bez vyzvání rozhodčího – faul
 • Úmyslná snaha o vyfaulování soupeře – faul určí rozhodčí!

Zápas může ukončit pouze hlavní rozhodčí povelem stop vítěz, popřípadě stop faul. Pokud nastane tzv, zvláštní situace, kdy rozhodčí není schopen určit jednoznačně soupeře má právo hlavní rozhodčí udělit LIMATCH – nový zápas, kdy již udělené fauly zůstávají v platnosti. Pokud dojde při zápase k roztržení použije ke svázání rukou závodníkům k tomu určený pásek.

Rozhodčí se nesmí během zápasu závodníků dotýkat, ale může je slovně upozorňovat na chyby!

Ihned po startu se závodníci snaží přetlačit rukou soupeře. Za přetlačení se považuje stav kdy hřbet ruky prohrávajícího se dotkne fixátoru, nebo se mu výškově vyrovná. Délka zápasu není časově nijak omezená.

V průběhu zápasu se může závodník dostat do pozice:

 • Obranná – je to pozice ve které se soutěžící evidentně brání úhel předloktí a stolu je větší než 45st. – pozice soupeře je útočná.
 • Prohrávající – je to pozice kdy se soutěžící evidentně brání a úhel je menší než 45st. – pozice soupeře je vyhrávající – pokud prohrávající udělá faul prohrává i když se jedná o první faul!!!

Poražený je oprávněn vznést protest proti rozhodnutí hlavního rozhodčího po zápase za těchto podmínek:

Okamžitě po zápase nejpozději do 10 min a to turnajovému komisaři a složí částku 200,- Kč, která je v případě uznání protestu vrácená, v případě zamítnutí propadá pořadateli. Proti zamítnutí již není možné se znovu odvolat.

Komisař shlédne videozáznam a podle něj se rozhodne. Pokud není k dispozici videokamera má právo přihlédnout k názoru vedlejšího rozhodčího, případně nařídí opakovat zápas a pokud protestující prohraje propadá částka 200,- Kč pořadateli v opačném případě se částka vrací.